Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Edeltävyysehdot
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet
Opintojaksolla laajennat tekniikan alan käsitteiden ja perustaitojen tuntemusta. Ymmärrät tekniikan alan tekstejä ja osaat referoida niitä. Ymmärrät matemaattisiin tehtäviin liittyviä tekstejä ja osaat selittää matemaattisia ratkaisuja.

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan tekniikan alan tekstien referoimista suullisesti ja kirjallisesti. Matemaattisissa tehtävissä tarvittavaa kieltä harjoitellaan rinnakkain matematiikan tehtävien kanssa. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

numeroarvio 0-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera

Opettaja(t): Kaisa Juvonen
Email: kaisa.juvonen@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 20.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 02.08.2019
TÄYNNÄ