Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

-
5 OP

Suomi toisena kielenä,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.
Tavoitteet
Opiskelija syventää tekniikan alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen tekniikan alan korkeakouluopinnoissa. Hän osaa hakea tietoa ja tuntee raportin kirjoittamisen periaatteet. Opiskelija kehittää kielellisiä valmiuksiaan suoriutua tekniikan alan valintakokeesta. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.
Sisältö
Opintojaksolla laaditaan kirjallinen raportti opiskelijaa kiinnostavasta tekniikan alan aihepiiristä ja harjoitellaan esiintymistaitoa. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.
Edeltävyysehdot
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarviointi 0–5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Riikka Sandberg
Email: riikka.sandberg@turkuamk.fi, 040 3550507 (heidi.viljanen@turkuamk.fi, 050 5985735)

Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 14.06.2019
Ajankohta: 01.08.2019 - 30.09.2019