Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitä yksilön hyvinvoinnilla tarkoitetaan?
Miten yksilön hyvinvointikäsite ymmärretään eri osaamisaloilla?
Miten yksilön hyvinvointia voidaan edistää teknologisilla välineillä?
Mitkä ovat teknologian riskit hyvinvoinnille?
Mikä on tietoturvan rooli hyvinvointiteknologiassa?
Opintojakson osaamistavoitteet
*Osaat määritellä yksilön hyvinvoinnin käsitteen oman osaamisalan näkökulmasta
*Ymmärrät hyvinvoinnin eri osa-alueet
*Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet tarjoavat hyvinvoinnin edistämiseksi
*Ymmärrät hyvinvointiteknologian eettisiä näkökulmia

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.
Arviointi: 
"Arviointiasteikko 1 - 5, arvioinnin kriteerit: opiskelija osaa
a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b) arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
d) arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
g) soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa"
Opettaja(t): Päivi Lifflander
Email: paivi.lifflander@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.07.2019