Teollisuuden kylmätekniikka

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida kylmälaitosten ympäristövaikutukset teollisissa kylmäprosesseissa.

Tavoitteet: Hiilidioksidin käyttö kylmäaineena. Ammoniakin käyttö kylmäaineena. Pumppukiertoiset laitokset. Välilliset laitokset. Lauhdelämmön talteeotto. Lämpöpumppuratkaisut. Kylmälaitosten enrgian kulutus.

Sisällön jaksotus:
Ammoniakki kylmäaineena
Pumppukiertoiset laitokset
Hiilidioksidi kylmäaineena
Hiilidioksidi laitokset (Booster)
Välilliset kylmälaitokset
Butaani kylmäaineena
Ammoniakki-vety-vesi prosessi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti opiskeltava verkko-opintojakso. Opiskelija voi opiskella tarvittavat teoreettiset perusteet itsenäisesti Moodlessa julkaistun materiaalin perusteella.
Opiskelija osoittaa teoreettisen osaamisen palauttamalla oppimistehtävät määräaikaan mennessä.
Tehtävistä annetaan palaute. Virheelliset ratkisut täytyy korjata ja paluttaa uudelleen arvioitavaksi.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on ratkaistu oikein.

Aikaisemmat opinnot: Kylmätekniikan perusteet
Opettaja(t): Mikko Niskala
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 30.08.2019