Terveysalan venäjä

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitä sanastoa tarvitset terveysalan arkiviestinnässä? Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja intonaatio? Miten sovellat perussanastoa ja -rakenteita terveysalan viestintätilanteissa? Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään terveysalalla? Opintomatka on omakustanteinen. Matka on korvattavissa lisätehtävillä.
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija kartuttaa venäjän kielen taitoaan oman alan työtehtäviin liittyen. Opiskelija saa tietoa terveydenhuollon eroista Suomessa ja Venäjällä. Opiskelija tutustuu terveydenhuoltoon paikan päällä Venäjällä. Opiskelija rohkaistuu käyttämään venäjän kieltä toimiessaan venäjää puhuvien asiakkaiden tai kollegoiden kanssa. Opiskelija tutustuu opintomatkan avulla venäläiseen työkulttuuriin ja terveydenhoitoalan käytänteisiin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä työskentelyä verkossa ja palautettavat tehtävät

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Aikaisemmat opinnot: Kurssin edellytyksenä on venäjän alkeiden osaaminen.
Opettaja(t): Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Email: marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ