Terveysliikunta

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä terveysliikunnan ydinasioista, terveyskunnosta ja eri terveysliikuntamuodoista. Opintojakso ajoittuu yhdeksän kalenteriviikon ajalle. Jokaiselle viikolle on oma terveysliikuntaan liittyvä tehtävänsä, jotka suoritetaan ryhmätöinä (tai yksin) ja raportoidaan Tabulassa.

Tavoitteet: Opiskelija
- aktivoituu tarkkailemaan omaa arkiaktiivisuuttaan
- ymmärtää terveysliikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- opiskelija innostuu liikkumaan
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallinen raportointi

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty
Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista kurssin viikkotehtäviin sekä niiden raportointia ajoissa. Kirjalliset tehtävät ovat tehty ohjeiden mukaisesti ja sisällöstä selviää asiaan perehtyminen.”

Opettaja(t): Hannu Järvinen
Email: hannu.jarvinen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 25.03.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 21.07.2019
TÄYNNÄ