Tiedonhallinnan perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmää. Opiskelija tuntee relaatiomallin ja muita tietomalleja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokannan sekä käyttää ja hallinnoida sitä hallintakielen avulla.

Sisältö
Tietomallit ja tietojärjestelmä. Käsitteellinen mallinnus. Relaatiotietokantojen periaatteet. Relaatiotietokannan toteutus ja normalisointi. Tiedon määrittelykieli. Tiedon hallintakieli. SQL. Relaatioalgebra.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi, joten aikataulutus riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019