Tieto- ja viestintätekniikka

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa laatia ajastetun PowerPoint-esityksen, jossa käytetään teemaa, lisättyjä objekteja ja animaatioita.
Opiskelija osaa muokata Word-ohjelmalla tekstistä sivunumeroidun dokumentin, joka sisältää kansilehden, automaattisen sisällysluettelon sekä automaattiset kuva- ja taulukkoluettelot. Opiskelija osaa käyttää tyylejä tekstin asetusten muokkaamiseen.
Opiskelija osaa laatia Excel-laskelman käyttäen kaavoja suhteellisin ja suorin viittauksin sekä funktioiden avulla. Hän osaa luoda kaavion laskelman tiedoista.
Opiskelija osaa käyttää OneDrive-pilvipalvelua.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opetus. Opiskelija etenee omaan tahtiin. Opiskelija opiskelee aihealueet joko kirjallisen materiaalin tai/ja videoiden avulla. Opiskelija tekee aihealueisiin liittyviä harjoituksia.
Arviointi: 
Arviointi 1-5
Aikaisemmat opinnot: Edeltäviä opintoja ei tarvita
Opettaja(t): Hilkka Niemelä
Email: hilkka.niemela@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019