Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämä opintojakso sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työstä sosiaali- ja terveysalan sovellusten parissa tai haluat vaikuttaa Soten työprosessien kehittämiseen. Opinnot sopivat erityisen hyvin Soten, tietojenkäsittelyn ja tekniikan opiskelijoille. Opintojaksolla opit Soten erityispiirteistä tietojärjestelmien ja työprosessien kehityksessä sekä oman alasi roolin siinä.
Soten palvelu- ja tietojärjestelmät (tai vastaavat tiedot) on hyvä pohja tälle opintojaksolle. Opiskelu tapahtuu monialaisissa ryhmissä verkossa. Yhteiset verkkotapaamiset ovat iltaisin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Oppimistehtävät tehdään monialaisina ryhmätöinä. Yhteiset AC-tapaamiset ovat ilta-aikaan.
Oppimisalusta on Moodlessa. Sieltä löytyvät tehtävät, materiaalit ja ac-osoite. Opiskelijat liitetään alustalle ilmoittautumisten jälkeen. Opiskelijan on hyvä seurata sähköpostia ennen opintojakson alkua, koska opintojakson käytännön asioista ilmoitetaan sähköpostilla.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin järjestelmiin ennen opintojakson alkua.

Tavoitteet: Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää jotain soten asiakas-/potilashallintojärjestelmää ja ymmärtää järjestelmän ja prosessin toiminnan yhteyden. Opiskelija osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmän toimivuutta. Opiskelija osaa tunnistaa julkiseen hankintaan ja sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa kommunikoida moniammatillisessa ryhmässä ja ymmärtää dokumentoinnin merkityksen tietojärjestelmäprojektissa. Opiskelija ymmärtää käytettävyyssuunnittelun ja potilasturvallisuuden merkityksen tietojärjestelmien koko elinkaaressa. Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveysalan tietojenkäsittelyyn liittyvän PK-yritysten mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen. Potilas- ja asiakastietojen kirjaaminen. Tietojärjestelmän hankinta ja kehittäminen. Tietoturva. Yrittäjyys
Työskentelytavat ja aikataulutus: Oppimistehtäviä tehdään koko opintojakson ajan monialaisissa ryhmissä. Opiskelijat toimivat ryhmissä oman alansa asiantutijoina.

Aikataulussa AC tarkoittaa verkkoneuvotteluympäristöä, jonka osoite tiedotetaan ilmoittautuneille. Seuraa siis Oamkin sähköpostiasi.
Aikataulu:
- ti 4.6.2019 klo 16:30 - 20 AC-videotapaaminen
- ti 11.6.2019 klo 16:30 - 19 AC-videotapaaminen
- opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä
- ma 19.8.2019 klo 16:30 - 20 AC-videotapaaminen
- to 22.8.2019 klo 16:30 - 20 AC-videotapaaminen
- Tentti tehdään ma 26.8. 16:30 - to 29.8. klo 23:59 välisenä aikana
Arviointi: 
"0-5. Opintojakson arviointi muodostuu seuraavista osista:
- oppimistehtävät 70% pisteistä
- tentti 10% pisteistä.
Opiskelijan tulee saada vähintään 50% pisteitä saadakseen arvosanan opintojaksosta."
Aikaisemmat opinnot: Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua -opintojakso tai vastaavat tiedot.
Opettaja(t): Sinikka Viinikka
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 04.06.2019 - 31.08.2019