Tietojohtaminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
Tiedät, miten yritys voi uudistua.
Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö:

Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso jakautuu neljään teemaan: * Tietopääoma * Tietojohtaminen ja digitalisaatio * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus * Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta. Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Moodlesta löytyvään tai opiskelijoiden itse hankkimaan materiaaliin.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5
Muuta infoa: -
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 20.10.2019