Tietokantojen perusteet

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa selittää tietokannan ja erilaisten tietovarantojen merkityksen osana informaatiojärjestelmää. Opiskelija osaa nimetä ja selittää relaatiotietokantojen peruskäsitteet. Opiskelija osaa ylläpitää tietokannan tietosisältöä ja tehdä tietokantaan tiedonhakuja. Opiskelija osaa luoda tietokantaan uusia tauluja ja muuttaa taulujen määrityksiä. Opiskelija osaa tulkita tietomallia.

Tavoitteet: Relaatiotietokanta tietojärjestelmän osana. Relaatiotietokannat ja niihin liittyvät peruskäsitteet. SQL-kyselykieli. Käsitemalli ja sen toteutus relaatiotietokantana. Relaatiotietokannan vaatimusmäärittelyn perusteet. Big Data. Avoin Data.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskellaan itsenäisesti valmiiden verkkomateriaalien pohjalta. Opettajan ohjausta opintojakson alussa.

Videoluennot ja ohjauskerrat ilta-aikaan seuraavasti:
- ke 15.5.2019 klo 16:30 - 18
- ma 20.5.2019 klo 16:30 - 18
- ke 22.5.2019 klo 16:30 - 18
- ma 27.5.2019 klo 16:30 - 18
- ke 5.6.2019 klo 16:30 - 18
- ke 12.6.2019 klo 16:30 - 18
- ke 14.8.2019 klo 16:30 - 18
- ke 21.8.2019 klo 16:30 - 18
- muuten itsenäistä opiskelua

Oppimateriaalit ovat oppimisalustalla Moodlessa. Kurssikirja on Hovi, A.,SQL-ohjelmointi - pro training.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.
Arviointi: 
"Arvosana muodostuu seuraavien kokonaisuuksien yhteispistemäärän mukaan seuraavasti:
1) Tentit, 2 kpl (noin 50%)
2) Hyväksytysti palautetut oppimistehtävät (20%)
3) Harjoitustyö (30%)
Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijan saavan kasaan vähintään puolet 'jaossa olevista' pisteistä. Arviointi: T1-K5, Hylätty.
"
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Sinikka Viinikka
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 15.05.2019 - 31.08.2019