Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä toteuttamaan tietoturvallisuuden kehittämisprojekti.

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan, tietoturvallisuusteoriaan ja kehittämisprojektiin. Kumpaankin osaan liittyy oma oppimateriaali ja harjoitustehtävät, joille on annettu palautusaikataulu. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa oppimisalustan postin ja keskusteluryhmän kautta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019