Tietoturvallisuuden perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala, Tietoturva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tietoturvasta ja sen merkityksestä yritystoimintaan. Hän tietää tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärtää periaatetasolla tärkeimpiä tietoturvamenetelmiä. Hänellä on myös käsitys erilaisista salausmenetelmistä historiasta nykypäiviin.

Sisältö
– tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet
– yrityksen tietoturvapolitiikka sekä -suunnitelma
– tietojärjestelmän uhat ja niihin liittyvät käsitteet
– uhkien analysointi ja työkalut
– ohjelmistojen turvallisuus
– käyttöturvallisuus (työasemien standardointi, ohjelmien käyttöoikeudet, käyttäjien hallinta)
– palvelinturvallisuus (varmistusmenetelmät, vikasietoisuus)
– tunnistus ja todennusmenetelmät
– tietoliikenteen tietoturvallisuus
– perinteiset ja modernit salausmenetelmät, asymmetrinen ja symmetrinen salaus, salausavaimet, digitaalinen allekirjoitus.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Course is 100% online (Self-Study) course, so the timetable depends on Student her-/himself.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty Kurssi sisältää verkon kautta suoritettava lopputentin
Muuta infoa: Course environment is Metropolia's Moodle.
Aikaisemmat opinnot: Tietotekniikan perusteet ja PC:n käyttöönotto
Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2020
Ajankohta: 18.11.2019 - 31.12.2020