Tietoturvallisuuden perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tietoturvasta ja sen merkityksestä yritystoimintaan. Hän tietää tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärtää periaatetasolla tärkeimpiä tietoturvamenetelmiä. Hänellä on myös käsitys erilaisista salausmenetelmistä historiasta nykypäiviin.

Sisältö
– tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet
– yrityksen tietoturvapolitiikka sekä -suunnitelma
– tietojärjestelmän uhat ja niihin liittyvät käsitteet
– uhkien analysointi ja työkalut
– ohjelmistojen turvallisuus
– käyttöturvallisuus (työasemien standardointi, ohjelmien käyttöoikeudet, käyttäjien hallinta)
– palvelinturvallisuus (varmistusmenetelmät, vikasietoisuus)
– tunnistus ja todennusmenetelmät
– tietoliikenteen tietoturvallisuus
– perinteiset ja modernit salausmenetelmät, asymmetrinen ja symmetrinen salaus, salausavaimet, digitaalinen allekirjoitus

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi, joten aikataulutus riippuu opiskelijasta itsestään.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019