Tietoturvatietoisuus

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Miten tietoa käsitellään digiaikakautena? Mitkä lait vaikuttavat tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan? Kuinka tietoturvaa suunnitellaan, kehitetään jatkuvuuden turvaamiseksi? Mitä ovat ja mistä löydät sähköisten palvelujen käyttämiseen ja verkkoviestintään liittyvät säännöt sekä toimintaohjeet? Kuinka selvität, mitä tietoja sähköiset palvelut ja verkkotyökalut (some yms.) tallentavat käyttäjistään (itsestäsi)?
Opintojakson osaamistavoitteet
Ymmärrät tiedon käsittelymahdollisuudet ja sen käyttämisen Tunnet tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön Osaat käyttää tietoturvallisuutta edistäviä kehittämistyökaluja Ymmärrät tietoturvatietoisuuden keskeisyyden ja perusperiaatteet Digiosaajana tunnet henkilön yksityisyyden suojan ja käyttäjien tietojen keräämiseen liittyvät säännöt

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä opiskelua verkossa, keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.
Arviointi: 
Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty.
Opettaja(t): Janne Turunen
Email: janne.turunen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 29.04.2019 - 11.08.2019