Tilasto-ohjelman käyttö liiketaloudessa

-
2 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLWY132

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tehdä tavallisimpia tilastoanalyysejä tilasto-ohjelmalla (PSPP/SPSS).

Sisältö:
Aineiston käsittely, kuvailu, tilastolliset testit
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Simo Määttä
Email: simo.maatta@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ