Tilastolliset menetelmät

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskele tilastollisen tiedon käsittelyn ja analyysien perusteet. Opintojaksolla ei vaadita aikaisempaa osaamista tilastotieteestä.

Opiskelija osaa opintojakson käytyään: määrittää tilastolliset tunnusluvut, luokitella tilastollista aineistoa, kuvata graafisesti tilastollista aineistoa, tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia ja suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä.

Keskeinen sisältö
– taulukointi
– graafinen esittäminen
– tunnusluvut
– korrelaatio
– normaalijakauma
– testaus

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa vaaditut harjoitustyöt omaan tahtiin.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Jani Kangas
Email: jani.kangas@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019