Tilastolliset menetelmät

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskele tilastollisen tiedon käsittelyn ja analyysien perusteet. Opintojaksolla ei vaadita aikaisempaa osaamista tilastotieteestä.
Opiskelija osaa opintojakson käytyään: määrittää tilastolliset tunnusluvut, luokitella tilastollista aineistoa, kuvata graafisesti tilastollista aineistoa, tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia ja suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä.

Tavoitteet: Keskeinen sisältö
- taulukointi
- graafinen esittäminen
- tunnusluvut
- korrelaatio
- normaalijakauma
- testaus

Tilastotieteen alkeet, Excel ja SPSS ohjelmia hyödyntäen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävä, harjoitustyö

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Jani Kangas
Email: Jani.Kangas@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ