Tilastomatematiikka

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvailla tilastollista aineistoa ja muuttujien välisiä suhteita taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla.

Tavoitteet: Prosenttilasku, potenssi, neliöjuuri. Mitta-asteikot, tilastollisen aineiston kuvailu: taulukointi, tunnusluvut, graafinen esitys ja korrelaatio. Tilasto-ohjelman käyttö.
Työskentelytavat ja aikataulutus: AC-luennot, aloitusluento livenä, muut luennot nauhoitettu etukäteen. Palautettavat oppimistehtävät.

20.5. - 14.6.2019, luennot AC:n kautta. Linkki AC-huoneeseen ilmoitetaan myöhemmin.
Arviointi: 
Numeerinen arvio 0-5. Palautettavien oppimistehtävien arviointi pisteinä, max 92 pistettä.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Ritva Virkkala
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 14.06.2019