Tilintarkastuksen standardit

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelijall muodostuu kuva siitä, miten tilintarkastusalan standardeja sovelletaan käytännössä pk-yrityksen tilintarkastukseen.

Tavoitteet: Tilintarkastuksen standardien peruskäsitteet. Soveltaminen käytännön tilanteissa painottaen tilintarkastuksen suunnittelua, riskien tunnistamista ja arvioimista ja niihin vastaamista. Raportointi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu verkossa
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Tilintarkastuksen perusteet
Opettaja(t): Marja-Liisa Kananen
Email: marja-liisa.kananen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: lipa.avoinamk@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019