Tilintarkastus

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa määritellä lakisääteisen tilintarkastuksen sisällön ja tavoitteet sekä osaa avata tilintarkastuksen tehtävän tiedon varmentajana tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön perusteella. Opiskelija osaa nimetä tilintarkastuslainsäädännön ja muun tilintarkastukseen vaikuttavan lainsäädännön keskeisimmät osat sekä kertoa näistä. Opiskelija osaa nimetä tilintarkastajalle ja tilintarkastustyölle asetettavat vaatimukset ja osaa soveltaa näitä vaatimuksia yksittäistapauksissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä tilintarkastajan keskeiset lakisääteiset velvollisuudet ja työn sisällön sekä tilintarkastajan lakisääteisen raportoinnin eri muodot. Opiskelija osaa analysoida tilintarkastuskertomuksen sisältöä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työ annetun aikataulun mukaisesti. Ohjeellinen aikataulu opintojakson suorittamiselle on kahdeksan viikkoa. Opintojakso koostuu seitsemästä oppitunnista, joihin liittyvät tehtävät palautetaan Moodleen.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Tuulia Potka-Soininen
Email: tuulia.potka-soininen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ