Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

”Opintojakson suoritettua opiskelija voi toteuttaa itsenäisesti Toimiva lapsi ja perhe -työhön kuuluvaa Lapset puheeksi –keskustelua. Kyseisen menetelmän tarkoituksena on turvata lapsen suotuisalle kehitykselle tarvittava tuki kodissa ja muissa kehitysympäristöissä, kun lapsen elämäntilanteessa tai –olosuhteissa on lapsen hyvinvointia haastavia tekijöitä. Opintojakso sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen sekä menetelmäohjauksen ja tuen menetelmien toteuttamiseksi osana käytännön työtä.

• Tarkennetut tavoitteet ovat:
o osaa soveltaa olemassa olevia menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä, kulttuureissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa
o kehittää uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä menetelmiä perhekeskeiseen työhön
o osaa käyttää työmenetelminä voimavara- ja ratkaisukeskeisiä sekä vertaistukeen perustuvia menetelmiä
o osaa käyttää ja soveltaa toiminnallisia menetelmiä tavoitteellisesti sekä terapeuttisesti
o osaa toiminnallisia menetelmiä käyttäen arvioida lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä vahvistaa perheen voimavaroja näyttöön perustuen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Aloitusluento collaboratessa 9.9.,pakollinen, ei nauhoitusta. Lapset Puheeksi keskustelut voi tehdä yksin tai parityönä. Kirjallinen työ. Esitys omasta keskustelusta collaborateen ja pakollinen läsnäolo loppuseminaarissa 1.10. Opintojen lukujäjrestys löytyy täältä.
Arviointi: 
1-5 , Kirjallinen raportti sekä loppuseminaarin esitys vaikuttavat arviointiin.
Aikaisemmat opinnot: Sopii kaikille, jotka työskentelevät lasten ja heidän perheiden kanssa. Myös alkuvaiheen opinnoissa oleville.
Opettaja(t): Inga Klen ja Pirkko Natri
Email: inga.klen@diak.fi tai pirkko.natri@diak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoin@diak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 28.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 04.10.2019