Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tehdään yritykselle, yhdistykselle, muulle yhteisölle tai tapahtumalle / tuotannolle toimintasuunnitelma, budjetti sekä etsitään sille potentiaalinen rahoittaja. Samalla tutustutaan EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluun ja hakemukseen.

Tavoitteet: Tavoitteet

Opiskelija

tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä
toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen

Sisältö

Rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta, toiminta- ja rahoitussuunnitelman sekä budjetin laatiminen.

Kompetenssit

hallitsee kulttuurituotteen ja -palvelun rahoituksen suunnittelun ja hankinnan
hallitsee oman alansa taloussuunnittelun ja -seurannan
osaa suunnitella ja toteuttaa kaupallisesti kannattavia ja asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja
osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aloituswebinaari 3.6.2019 klo 10.15-11.45, ryhmätyöskentely verkossa, itsenäinen työskentely.

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5

Aikaisemmat opinnot: Perustiedot yhteisön taloussuunnittelusta ja -hallinnosta, markkinoinnista sekä julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä.
Opettaja(t): Markus Suomi
Email: markus.suomi@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019