Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Syvennyt tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan faskioiden, manuaalisen terapian ja teippaamisen osalta. Tiedollisen osaamisen opiskelija osoittaa verkko-oppimisympäristöön palautettavilla kirjallisilla tehtävillä ja taidollisen osaamisen puolestaan videoitavilla suoritteilla.

TULES-tietojen ja –taitojen syventäminen, mm. faskiat, lihasenergiatekniikat (MET), teippaaminen ja kipu.

Aikaisempi osaaminen: perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä perustason valmius manuaaliseen terapiaan.
Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna ja opiskelussa hyödynnetään omaa suljettua facebook -ryhmää. Opiskelu edellyttää kuvantamismenetelmän esim. kännykkäkameran käyttöä. Opintojen suorittamiseen tarvitaan vähintään yksi rulla teippiä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Oma Case – asiakas (kaveri, perheenjäsen, tuttu tms.)
Taitojen demonstroimisen videoiminen tai kirjallinen tehtävä
Moodle-verkkotehtävät

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä perustason valmius manuaaliseen terapiaan.
Opettaja(t): Maiju Issakainen
Email: maiju.issakainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019