Tuloksekas esimiestyö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomalaiset organisaatiot tarvitsevat hyvää johtamista. Hyvä johtaminen mahdollistaa organisaation menestyksen, henkilöstön kehittymisen sekä työhyvinvoinnin.

Opintojakso tähtää esimiestaitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista tuloksekkaasta esimiestyöstä.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Tehokas itsensä johtaminen
- Tehokas tiimityö
- Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Esimies innovaatioiden mahdollistajana
- Esimiehenä kehittyminen
- Johtamisen kehittäminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti
- osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä
- osaa hyödyntää valmentavaa otetta esimiestyössä
- osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat esimiestyössä
- osaa kehittää itseään esimiehenä
- osaa hyödyntää johtamisen kehittämisen tapoja auttaessaan muita kehittymään
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Ilkka Virolainen
Email: ilkka.virolainen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ