Tuloksellinen verkkoliiketoiminta

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla käsitellään verkkoliiketoimintaa ja sen asiakaslähtöistä kehittämistä. Opiskelija perehtyy tuloksellisen verkkoliiketoiminnan keskeisiin asioihin. Opintojakso antaa osaamista verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen sekä myynnin kasvattamiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata asiakaslähtöisen verkkoliiketoiminnan perusteet ja ansaintamallit. Opiskelija osaa määritellä verkkokaupan perustamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät ydinprosessit.
Hän osaa käyttää verkkoliiketoiminnan markkinoinnin keinoja sekä osaa hyödyntää kuluttajan ostoprosessia myynnin kasvattamiseksi. Hän osaa valita tärkeimmät mittarit, joilla verkkoliiketoiminnan tuloksellisuutta voi seurata ja mitata sekä osaa hyödyntää mittausanalytiikkaa.

Keskeinen sisältö

• Verkkokaupan ydinprosessit ja ansaintamallit
• Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
• Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja asiakaslähtöisyys
• Verkkokaupan analytiikka ja mittarit sekä niiden hyödyntäminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin. Arviointiasteikko: 0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Titta Järvenpää
Email: titta.jarvenpaa@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 05.12.2019