Tuotannon ja logistiikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLAB004

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää logistiset prosessit. Hän osaa laskea keskeisiä tunnuslukuja. Hän ymmärtää, miten logistiikan tehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö:
Tuotannollisen toiminnan peruskäsitteet
Logistiikan peruskäsitteet
Varastointi
Kuljetukset ja toimitustapalausekkeet
Tunnusluvut
Logistiikan suunnittelu ja kehittäminen
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ