Tuotannon ja logistiikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää logistiset prosessit. Hän osaa laskea keskeisiä tunnuslukuja. Hän ymmärtää, miten logistiikan tehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö:
Tuotannollisen toiminnan peruskäsitteet,
Logistiikan peruskäsitteet,
Varastointi, kuljetukset ja toimitustapalausekkeet,
Tunnusluvut,
Logistiikan suunnittelu ja kehittäminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019