Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee tuotantoeläinten anatomian pääpiirteissään. Opiskelija tietää elimistön toiminnan vaikutuksen tuotantoeläinten tuotantoon ja käyttäytymiseen. Opiskelija tietää tuotantoeläinten normaalit elintoiminnot ja tunnistaa poikkeamat.
Opiskelija tuntee tuotantoeläinten käyttäytymisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä havaintoja tuotantoeläinten käyttäytymisestä. Opiskelija tietää tuotantoeläinten lajikohtaisen käyttäytymisen. Opiskelija tietää ympäristön ja hoidon vaikutuksen käyttäytymiseen.
Solu
Kudokset
Iho, karvat, sorkat, kaviot, kynnet
Tuki- ja liikuntaelimistö
Immuniteetti
Hengitys
Ruuansulatus
Lisääntyminen ja hedelmällisyys
Aineenvaihdunta
Lämmönsäätely
Lajikohtainen käyttäytyminen
Käyttäytymisen havainnointi
Ympäristön ja hoidon vaikutus tuotantoeläinten käyttäytymiseen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

0-5
0 (hylätty) Oppimistavoitteet eivät täyty
1 (välttävä) Opiskelija tietää alkeelliset perusteet tuotantoeläinten anatomiasta ja käyttäytymisestä
2 (tyydyttävä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää elimistön rakenteen ja tunnistaa eri tuotantoeläinten erilaiset käyttäytymismallit
3 (hyvä) Edellisten lisäksi opiskelija tuntee elimistön rakenteen käytännön tilanteissa
4 (kiitettävä) Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida hoidon ja ruokinnan vaikutuksia eläinten yleiskuntoon ja käyttäytymiseen
5 (erinomainen)Edellisten lisäksi opiskelija osaa tilaolosuhteissa arvioida eläinten käyttäytymistä ja sen syitä

Aikaisemmat opinnot: Ei osaamisvaatimuksia
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.05.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.05.2020