Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi

-
8 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa suunnitella tärkeimpien tuotantoeläinten
ruokinnan ja hoidon. Opiskelija osaa määrittää ravinnontarpeet eri eläimille niiden tuotantovaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen kotieläintuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin.
Opiskelija tietää tuotantoeläinten terveydenhuollon toimintaympäristön. Opiskelija tuntee aihealueen keskeisimmät lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee eri tuotantoeläinten jalostustavoitteet ja jalostuksen menetelmät. Opiskelija ymmärtää eläinaineksen merkityksen tuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen verkkotyöskentely
Arviointi: 
0-5 0 (Hylätty) Oppimistavoitteet eivät täyty 1 (Välttävä) Opiskelija tietää tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin perusteet. 2 (Tyydyttävä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää tuotantoeläinten ravinnontarpeet ja osaa suunnitella tuotantoeläinten ruokinnan. Opiskelija tietää yleisimmät sairaudet ja terveyden huollon toimintaympäristön. 3 (Hyvä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää ruokinnan ja hoidon vaikutukset tuotannolle, tuotteiden laadulle ja ympäristölle. Opiskelija tuntee eläinten hyvinvointia säätelevät keskeisimmät lait ja asetukset. 4 (Kiitettävä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää jalostustoiminnan merkityksen tuotantoeläinten tuotannolle ja hyvinvoinnille. 5 (Erinomainen) Edellisten lisäksi opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa oppimaansa tilaolosuhteissa ja osaa arvioida ruokinnan ja jalostuksen vaikutusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatuun.
Aikaisemmat opinnot: Kotieläintuotannon perusteet ovat eduksi
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.05.2020
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.05.2020