Tuotedokumentaatio

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana tutustutaan tuotedokumentaation eri standardeihin ja opetellaan piirtämään eri koneenosia AutoCAD Mechanicalin avulla.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luoda 3D-mallista yksikäsitteisen ja selkeän kuvan, käyttäen tekniset piirustukset standardien määritelmiä projektiosta ja leikkauskuvannoista
- osaa luoda tuotedokumentaatiot yksikäsitteiseksi, käyttäen tekni
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pääsääntöisesti itsenäinen työskentely verkossa ja lisäksi ryhmätyönä toteutettava lopputyö.

Arviointi: 

”Hylätty:
Jos opiskelija ei ole suorittanut määräaikaan mennessä annettuja etätehtäviä tai palauttanut lopputyötä ja/tai palautetut tehtävät eivät vastaa tehtävänantoa. Lisäksi tenttiä ei ole suoritettu vaadittavin pistemäärin.

Arvosana 1-2:
Opiskelija t

Opettaja(t): Merja Peltokoski
Email: merja.peltokoski@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 02.06.2019 - 31.08.2019