Tuotekehityksen perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla käsitellään tuotekehityksen peruskäsitteitä, luovaa ongelmanratkaisua, järjestelmällistä tuotekehitystyötä, keksintöjen suojausta ja tuotekehitystyön tulosten kaupallistamista. Lisäksi opintojaksoon kuuluvia aiheita ovat asiakaslähtöinen tuotemäärittely, tuotekehityksen liittyminen yrityksen strategioihin, riskienhallinta tuotekehityksessä sekä laatu- ja ympäristökysymykset tuotekehityksessä.

Opiskelijalle muodostuu käsitys tuotekehitysprosessin työtavoista ja tuotekehityksestä osana yrityksen toimintaa. Opiskelija oppii tuntemaan toimintatapoja, miten ideasta päästään innovaatioon ja miten keksintöjä voidaan suojata. Opiskelija ymmärtää luovan ongelmanratkaisun, tiimityön ja järjestelmällisen tuotekehitystyön merkityksestä tuotekehitysprosessin aikana.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty.
Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus, osallistuminen verkkokeskusteluihin sekä palautettavat oppimistehtävät.”

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019
TÄYNNÄ