Tuotekehityksen perusteet

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomeksi
Opintojaksolla käsitellään tuotekehityksen peruskäsitteitä, luovaa ongelmanratkaisua, järjestelmällistä tuotekehitystyötä, keksintöjen suojausta ja tuotekehitystyön tulosten kaupallistamista. Lisäksi opintojaksoon kuuluvia aiheita ovat asiakaslähtöinen tuotemäärittely, tuotekehityksen liittyminen yrityksen strategioihin, riskienhallinta tuotekehityksessä sekä laatu- ja ympäristökysymykset tuotekehityksessä.

Opiskelijalle muodostuu käsitys tuotekehitysprosessin työtavoista ja tuotekehityksestä osana yrityksen toimintaa. Opiskelija oppii tuntemaan toimintatapoja, miten ideasta päästään innovaatioon ja miten keksintöjä voidaan suojata. Opiskelija ymmärtää luovan ongelmanratkaisun, tiimityön ja järjestelmällisen tuotekehitystyön merkityksestä tuotekehitysprosessin aikana.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019