Tuotetiedon hallinta

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tuotetiedon hallinta, BOM, eBOM, mBOM, tuoterakenteet, versiot ja revisiot, hakutoiminnot. Kurssilla voi tehdä harjoitustyön CAD-järjestelmällä tai CAD-järjestelmä riippumattomasti. Kurssi edellyttää videopurkujen tekoa youtube-palveluun ja niiden linkittämistä Moodleen. Videot ovat julkisesti näkyvillä linkkinä Moodlessa ja niitä voidaan SeAMK:ssa käyttää myöhemmissäkin kursseissa. Tämä on edellytyksenä kurssille ilmoittautumiseen. Kurssille ilmoittautuminen tarkoittaa suostumista em. ehtoon. Videoiden kieli on suomi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

itsenäinen ja ryhmätyöskentely verkossa. Alkaa 15.6. ja päättyy 1.8.

Arviointi: 

numeroarviointi

Opettaja(t): Jorma Mettälä
Email: Jorma Mettälä Koulutuspäällikkö, Automaatio E-mail: jorma.mettala@seamk.fi - Ei yhteydenottoja matkapuhelimella
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 12.06.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ