Tuotteistaminen ja kaupallistaminen

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat tuotteistamisen keinoja.
Tunnet tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet ja osaat soveltaa niitä oman ideasi suojaamisessa.
Osaat kokeilla ja soveltaa kaupallistamisen keinoja.

Opintojakson sisältö
Miten keräät ja analysoit markkinatietoa tuotteen/palvelun kehittämiseksi?
Miten kehitetään palvelupaketti (yhteiskehittely)?
Mistä palvelujen laatu syntyy ja mikä on sen merkitys tuotteistamisessa?
Mitä ovat palvelujen tuotteistamisen keinot?
Miten palvelutuotteita brändätään ja viedään markkinoille?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä. Osallistut verkko-opetukseen ja -ohjaukseen opintojakson suorittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelusi rytmittyvät verkkotapaamisten, ryhmätehtävien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 1-5
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Marjaana Roponen
Email: marjaana.roponen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 15.12.2019