Tupakasta vieroitus

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppimisen tavoitteet:
Opiskelija osaa tehdä asiakaslähtöisen tupakasta vieroitussuunnitelman, toimia Käypä hoito -suosituksen (Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus) mukaisesti tupakasta vieroituksessa ja arvioida tupakasta vieroitusohjaustaitojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty, Verkkotesti ja vieroitusohjaussuunnitelma suoritettu hyväksytysti ilmoitetussa aikataulussa

Aikaisemmat opinnot: Sosiaali- tai terveysalan opinnoista suoritettu n. 60 op
Opettaja(t): Ulla Vehviläinen
Email: ulla.vehvilainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ