Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla keskitytään tutkimustyön keskeisiin käsitteisiin sekä tutkimusaineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan perusteisiin. Tavoitteena on osata kriittisesti lukea ja arvioida tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Kurssi johdattaa opiskelijan oppituntimaisesti kohti lopputehtävää, jonka perusteella kurssi arvioidaan hyväksytyksi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: virtuaalitoteutus, oppimistehtävät
Arviointi: 
0-5
Opettaja(t): Anne Ryhänen
Email: Anne.Ryhanen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019