Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

-
3 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on, että opiskelija kykenee osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin. Hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja. Opiskelija osaa kuvata keskeisimmät tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä analyysimenetelmät.

Sisältönä ovat laadulliset, määrälliset ja toiminnalliset tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Sekä keskeiset tutkimuksen analyysimenetelmät.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkko-opintoina. Kurssin tehtävät ovat heti avoinna ja opiskelija voi suorittaa ne omassa haluamassaan järjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana 18.4.-31.5.2019

Arviointi: 

Numeroarvio

Aikaisemmat opinnot: Edeltävänä osaamisena on Näyttöön perustuva hoitotyö -opintojakson hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan tulee itse varmistaa Tutkimus- ja kehittämismenetelmien (3op) kurssin sopivuus omasta ammattikorkeasta ja/tai omasta tutkinto-ohjelmasta. Kurssin opettaja ei toimi HOPS-ohjaajana.
Opettaja(t): Virpi Maijala
Email: virpi.maijala@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 18.04.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ