Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:

Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi
• Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
• Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
• Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät
• Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
• Keskeiset kehittämis-, tutkimus-ja analyysimenetelmät
• Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
• Tutkimuksellinen kehittäminen
Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta
• Hanketyöskentely ja projektitoiminta
• Tutkimustiedon hyödyntäminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa ja se sisältää 5 webinaaria, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.
Arviointi: 
Hyväksy/hyvätty, numeroarvio
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Anniina Tohmola
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 20.11.2019