Työelämän ajokortti

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työelämän ajokortti -verkossa (5 op)
Tiedätkö, mikä on hissipuhe ja työnantajan ostoslista?
Entä miten päivität ansioluettelosi ajan tasalle? Onko mielessäsi käynyt, mihin oikeastaan sitoudut, kun allekirjoitat työsopimuksen?
Entäpä se, kuka vastaa viime kädessä työhyvinvoinnista työpaikalla
tai saako sairausajalta palkkaa?

Fiksu perehtyy työelämän pelisääntöihin jo opiskeluaikana.
Tule kuulolle – ja tiedät, mitä allekirjoitat!

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti -opintojakso lisää opiskelijoiden työelämätietoutta käytännönläheisellä tavalla sekä vahvistaa taitoja työpaikan haussa. Pyrimme siihen, että vaikealta tuntuvat asiat, eivät olisi enää niin vaikeita ymmärtää.
Opintojaksolla perehdytään
• työnhakutaitoihin ja niiden kehittämiseen sekä työnhaun uusiin tuuliin
• työelämän pelisääntöihin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön
• työhyvinvointiin ja työelämän sosiaaliturvaan

Tavoitteet: 1) TYÖNHAKU
Opiskelija:
• tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
• osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (hakemus/CV)
• tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussaan

2) TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT (työsopimus, työehtosopimus ja työlainsäädäntö) Opiskelija:
• tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
• ymmärtää lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä
• ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä

3) TURVAA TYÖURALLE (työhyvinvointi ja työelämän sosiaaliturva)
Opiskelija:
• tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita, sekä ymmärtää näiden merkityksen työelämän ja yksilön kannalta.
• tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana, sekä osaa hyödyntää näitä käytännössä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 6.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 8.5.2019, jotta opintojakson voi suorittaa.
– Verkkoluennot 7.5. ja 18.6. kello 17-18.
– Tehtävien palautusalustat avautuvat vaiheittain ensimmäisen verkkoluennon jälkeen viikosta 19 alkaen ja sulkeutuvat 20.6.2019 klo 23.55.
– Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2019 mennessä.
– Opintojakson tentin voi uusia kerran opintojakson aikana.

Arviointi: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin/työpajatyöskentelyyn.

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Opettaja(t): Marjo Jarkko / Ammattiliitto Pro
Email: marjo.jarkko@proliitto.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 30.06.2019
TÄYNNÄ