Työelämän espanja 2

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä 2. "paperisota, yritysmaailma 3. toimistoympäristö, -työvälineitä 4. työlämän vastuita ja tehtävänimikkeitä 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus) 6. CV ja työnhakukirje/-viesti. Opintojakso on intensiivinen viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
Arviointi: 
Arviointiasteikko: 1 - 5 Arviointi perustuu kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamiseen.
Muuta infoa: Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan syyskuun lopussa tämän opintojakson työtilassa Optimassa, jonne kaikille opintojaksolla hyväksytyillä on pääsy. Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.
Aikaisemmat opinnot: Lähtötaso: Työelämän espanja 1 (R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Kieliopista opintojaksolla käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö. Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti) tulee hallita entuudestaan.
Opettaja(t): Virpi Castren
Email: virpi.castren@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 15.12.2019