Työelämän ranskaa

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on osata kertoa ranskaksi työstään, ja tutustua työelämään liittyviin tilanteisiin (kuten työpaikan haku, messut etc.). Erilaisten tekstien avulla tutustutaan Ranskan yhteiskuntaan ja yrityksiin. Kieliopissa esillä ovat erityisesti menneen ajan muodot ja subjunktiivi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi koostuu itsenäisesti suoritettavista tehtävistä Moodle-alustalla ja lopputentistä. Kurssi on auki 9.9.2019 alkaen joulukuun puoliväliin asti. Lopputentti on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaisesti verkossa.
Arviointi: 
Kurssi arvioidaan tehtyjen tehtävien ja lopputentin perusteella numeroarvioinnilla 0-5.
Aikaisemmat opinnot: Ranskan alkeet 1 ja 2 (yhteensä 10 op:n opinnot) tai vastaavat, esim. lukiossa hankitut tiedot. Eurooppalaisen viitekehyksen taso A2.
Opettaja(t): Jonna Holkeri
Email: jonna.holkeri@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 19.12.2019