Työelämän ruotsi

-
4 OP

Ala:  Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kieliopinnot, Ruotsi

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Opiskelija:
– osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
– osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
– osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
– toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Sisältö
– oman alan keskeiset käsitteet
– työnhaku
– työelämän suullisia tilanteita
– asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
– alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Teet tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Videotapaamisia ryhmän kanssa järjestetään säännöllisesti kurssin aikana, mutta voit itse vaikuttaa tapaamisten ajankohtaan.
Arviointi: 
1-5. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.
Muuta infoa: Tarvitset mahdollisuuden nauhoittaa ääntä ja videota. Työskentelet ryhmän kanssa Teams- tai ZOOM-sovelluksen välityksellä, joten näiden sovelluksien tuntemus on eduksi. Webbikameran käyttöä edellytetään ryhmätapaamisissa ja video-tehtävissä.
Aikaisemmat opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsissa.
Opettaja(t): Tomi Ylkänen
Email: tomi.ylkanen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 10.01.2020
Ajankohta: 27.01.2020 - 30.04.2020