Työelämän tutkiva kehittäminen 5 op

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yamk,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opit ymmärtämään työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja. Opit soveltamaan työelämän kehittämismenetelmiä, sekä arvioimaan kriittisesti valitsemiasi kehittämismenetelmiä ja –prosesseja.

Opintojakson sisältö:
– Työelämän kehittämisen lähtökohdat ja viitekehyksiä
– Kehittämisprosessin vaiheet
– Työelämän kehittämismenetelmiä
– Arviointi osana kehittämistä
– Tutkivan kehittämistyön raportointi

Opintojakson aikana tutustut erilaisiin työelämän kehittämisen menetelmiin sekä viitekehyksiin ja saat kokonaisvaltaisen kuvan työelämän kehittämisen lähtökohdista. Opintojakson aikana saat kehittämismenetelmistä työkalupakin, jossa on kehittämisen työkaluja työelämän monimuotoisiin kehittämistarpeisiin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksolla on 2 – 3 webinaaria, joiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Webinaarin korvaava itsenäinen tehtävä on mahdollista tehdä, mikäli webinaariin osallistuminen ei ole mahdollista. Opintojakso koostuu neljästä moduulista, joista kussakin on oma verkkoluento ja oppimistehtävä. Opintojakson oppimistehtävistä opiskelija kokoaa itselleen asiantuntijan kehittämisosaamisen portfolion, mikä on opintojakson päätehtävä. Lisäksi opintojaksolla on yksi verkkotentti.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan numeerisesti välttävä 1 – erinomainen 5.

Muuta infoa: 

Webinaareissa tarvitset webbikameran ja headsetin

Opettaja(t): Asta Suomi
Email: asta.suomi@jamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 24.02.2019
Ajankohta: 04.03.2019 - 10.05.2019