Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson aikana opiskelija soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja osana työyhteisönsä toimintaa (harjoittelun tai muun työn aikana).
Opiskelija tarkastelee harjoittelupaikan/työpaikan työtapoja ja sekä pohtii ja kehittää omia työtapojaan.

Tavoitteet: Tämän opintojakson aikana opiskelija soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja osana työyhteisönsä toimintaa (harjoittelun tai muun työn aikana).
Opiskelija tarkastelee harjoittelupaikan/työpaikan työtapoja ja sekä pohtii ja kehittää omia työtapojaan.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson tehtävät ovat auki 1.6.-31.8.2019 välisen ajan ja opiskelija voi suorittaa tehtävät verkko-oppimisympäristössä oman aikataulunsa mukaisesti annetun kokonaisajan puitteissa. Osa tehtävistä on itsenäisesti ja osa yhteistöllisesti suoritettavia.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opiskelija on suorittanut opintojaksot Työn ja opiskelun ilo sekä Työn ja oman opiskelun muotoilu tai ko. opintojaksoihin liittyvät tehtävät oppimisympäristössä.
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019