Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä

-
2 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson aikana opiskelija soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja osana työyhteisönsä toimintaa (harjoittelun tai muun työn aikana).
Opiskelija tarkastelee harjoittelupaikan/työpaikan työtapoja ja sekä pohtii ja kehittää omia työtapojaan. Lopputehtävänä opiskelija laatii vinkit oman alansa työntekijän mahdollisuuksista muotoilla omaa työtään työn ilon lisäämiseksi. TÄMÄ OPINTOJAKSO ON SIIS MAHDOLLISTA SUORITTAA VAIN OMAN ALAN TÖIDEN OHESSA!
Sisällöt: Työn ilo, työn muotoilu, positiivinen psykologia, perehtyminen aihetta käsitteleviin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, oman opiskelun ilon mittaaminen, omien opiskelun muotoilun keinojen tunnistaminen, opitun tiedon soveltaminen ja pohtiminen työyhteisössä (harjoittelussa)
Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti. Opitut työn muotoilun taidot ovat erilaisiin työympäristöihin siirrettävissä.
Opintojakson tehtävät ovat auki 2.9.-2.12.2019 välisen ajan

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Learning-by-doing ja itsereflektointi. Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.
Opintojakso suoritetaan oppimisympäristöön integroiduilla tehtävillä. Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti. Opitut työn muotoilun taidot ovat erilaisiin työympäristöihin siirrettävissä.
Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä.
Opintojakso on KOLMAS OSA yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla sisältöjä vastaavat tehtävät oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai suoritus on mahdollista jakaa useammalle lukukaudelle.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 
  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken eli tällä opintojaksolla 30 opiskelijaa Turun AMKista, 30 muista Suomen ammattikorkeakouluista. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
  • Turun AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.
Aikaisemmat opinnot: Opiskelija on suorittanut opintojaksot Työn ja opiskelun ilo sekä Työn ja oman opiskelun muotoilu tai ko. opintojaksoihin liittyvät tehtävät oppimisympäristössä.
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 02.12.2019
TÄYNNÄ