Työn ja oman opiskelun muotoilu

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson aikana opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelun ilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiske

Tavoitteet: Tämän moduulin (kierroksen) aikana opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelun ilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden om
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson tehtävät ovat auki 1.6.-31.8.2019 välisen ajan ja opiskelija voi suorittaa tehtävät verkko-oppimisympäristössä oman aikataulunsa mukaisesti annetun kokonaisajan puitteissa. Osa tehtävistä on itsenäisesti ja osa yhteistöllisesti suoritettavia.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso Työn ja opiskelun ilo tai siihen liittyvät oppimistehtävät tulee olla suoritettuna.
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019