Työn ja oman opiskelun muotoilu

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala: Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson aikana opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelun ilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun muotoilunsa nykytilanteesta ja laatii itselleen tavoitteita opiskelunsa muotoilemiseksi niin, että myös opiskelun ilo lisääntyy.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on TOINEN OSA yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla sisältöjä vastaavat tehtävät oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai suoritus on mahdollista jakaa useammalle lukukaudelle.

Tavoitteet: Tämän moduulin (kierroksen) aikana opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelun ilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun muotoilunsa nykytilanteesta ja laatii itselleen tavoitteita opiskelunsa muotoilemiseksi niin, että myös opiskelun ilo lisääntyy.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson tehtävät ovat auki 1.6.-31.8.2019 välisen ajan ja opiskelija voi suorittaa tehtävät verkko-oppimisympäristössä oman aikataulunsa mukaisesti annetun kokonaisajan puitteissa. Osa tehtävistä on itsenäisesti ja osa yhteistöllisesti suoritettavia.

Opettaja lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille sähköpostilla alkuinfon, joka sisältää opintojakson toimintaohjeet sekä ohjeet opintojaksolle rekisteröitymisestä.

Opintojakson mitoitus 2 op tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulisi varata opintojakson suorittamiseen 54h aikaa (sisältäen tehtävien suorittamisen ja oheismateriaaliin tutustumisen).

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso Työn ja opiskelun ilo tai siihen liittyvät oppimistehtävät tulee olla suoritettuna.
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019