Työn ja oman opiskelun muotoilu

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson aikana opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelunilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun muotoilunsa nykytilanteesta ja laatii itselleen tavoitteita opiskelunsa muotoilemiseksi niin, että myös opiskelun ilo lisääntyy.
Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.
Opintojakson tehtävät ovat auki 2.9.-2.12.2019 välisen ajan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Learning-by-doing ja itsereflektointi. Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.
Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät oman aikataulunsa mukaisesti.
Opintojaksolla on oman ajankäytön seurantaan liittyvä tehtävä, jonka suoritus vaatii opiskelijalta aktiivista ajankäytön seurantaa yhden viikon ajalta.
Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä
Opintojakso on TOINEN OSA yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla sisältöjä vastaavat tehtävät oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai suoritus on mahdollista jakaa useammalle lukukaudelle.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 
  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken eli tällä opintojaksolla 30 opiskelijaa Turun AMKista, 30 muista Suomen ammattikorkeakouluista. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
  • Turun AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso Työn ja opiskelun ilo tai siihen liittyvät oppimistehtävät tulee olla suoritettuna.
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 02.12.2019