Työn ja opiskelun ilo

-
1 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala: Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työhyvinvointia työn ilolla
Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työelämässä on tärkeää.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on ENSIMMÄINEN OSA yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla sisältöjä vastaavat tehtävät oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana, tai suoritus on mahdollista jakaa useammalle lukukaudelle.

Tavoitteet: Tämän opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työelämässä on tärkeää.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson tehtävät ovat auki 1.6.-31.8.2019 välisen ajan ja opiskelija voi suorittaa tehtävät verkko-oppimisympäristössä oman aikataulunsa mukaisesti annetun kokonaisajan puitteissa. Osa tehtävistä on itsenäisesti ja osa yhteistöllisesti suoritettavia.

Opettaja lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille sähköpostilla alkuinfon, joka sisältää opintojakson toimintaohjeet sekä ohjeet opintojaksolle rekisteröitymisestä.

Opintojakson mitoitus 1 op tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulisi varata opintojakson suorittamiseen 27h aikaa (sisältäen tehtävien suorittamisen ja oheismateriaaliin tutustumisen)

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019