Työn ja opiskelun ilo

-
1 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työhyvinvointia työn ilolla
Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen o

Tavoitteet: Tämän opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työ
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson tehtävät ovat auki 1.6.-31.8.2019 välisen ajan ja opiskelija voi suorittaa tehtävät verkko-oppimisympäristössä oman aikataulunsa mukaisesti annetun kokonaisajan puitteissa. Osa tehtävistä on itsenäisesti ja osa yhteistöllisesti suoritettavia.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019