Työn ja opiskelun ilo

-
1 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työelämässä on tärkeää.
Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.
Opintojakson tehtävät ovat auki 2.9.-2.12.2019 välisen ajan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Learning-by-doing ja itsereflektointi. Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.
Opintojakso suoritetaan oppimisympäristöön integroiduilla tehtävillä.
Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä.
Opintojakso on ENSIMMÄINEN OSA yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla sisältöjä vastaavat tehtävät oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana, tai suoritus on mahdollista jakaa useammalle lukukaudelle.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 
  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken eli tällä opintojaksolla 30 opiskelijaa Turun AMKista, 30 muista Suomen ammattikorkeakouluista. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
  • Turun AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 02.12.2019
TÄYNNÄ