Työoikeus

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset, ymmärtää säännösten liitynnät käytännön tilanteisiin ja osaa hankkia oikeudellista tietoa erilaisista oikeuslähteistä.

Opintojakson aiheet on jaettu neljään teemaan, joista jokainen sisältää oppimistehtäviä ja verkkotentin.
• Työsuhteen alkaminen ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Työelämän tietosuoja ja työturvallisuus
• Yhteistoiminta yrityksissä ja työsuhteen päättyminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

teema 1: tehtävien palautus 23.5. mennessä
teema 2: tehtävien palautus 30.5. mennessä
teema 3: tehtävien palautus 6.6. mennessä
teema 4: tehtävien palautus 13.6. mennessä

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Atte Korte
Email: Atte.Korte@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ